Caint sa Seanscoil Ceathrú Thaidhg, Thursday 4th July

The Role & Records of the Military Archives

Caint sa Seanscoil Ceathrú Thaidhg

On 4th July at 7.30pm, Noelle Grothier (Archivist) and Commandant Daniel Ayotius (Officer in Charge) from the Military Archives, Cathal Brugha Barracks will give a talk and slide-show presentation in the Seanscoil Ceathrú Thaidhg on the role of the Military Archives and what their records can tell us about activities (both national and local) during World War I and II.

This will include information on the look-out posts, the coastwatchers, the logbooks, emergency defence plans and Department of Defence administrative files.

 

An Ról & na Cuntais atá sna Cartlanna Míleata 

Ar an 4ú Iúil ag 7.30 i.n. déanfaidh Noelle Grothier (Cartlannaí) agus an Ceannfort Daniel Ayotius (Príomhoifigeach) ó na Cartlanna Míleata i mBeairic Chathail Brugha cur i láthair sa Seanscoil, Ceathrú Thaidhg ar an obair a dhéantar sna Cartlanna Míleata agus an t-eolas atá le fáil ann ar imeachtaí (náisiúnta agus áitiúil) a tharla i rith an Chéad agus an Dara Cogadh Domhanda.   Áiritear anseo eolas ar na tithe faire, na fir a bhí ag faire, na leabhair thaifeadta, na pleananna cosanta éigeandála agus códanna riaracháin na Roinne Cosanta.  Tá súil againn go mbeidh sibh inár gcomhluadar agus go mbainfidh sibh taitneamh as an gcaint.

Tá súil againn go mbeidh sibh inár gcomhluadar agus go mbainfidh sibh taitneamh as an gcaint agus as an cur i láthair.  Tá breis eolais le fáil ó Chomhar Dún Chaocháin Teo ag 097 88082 / 087 1251642.

 

Information/Eolas ar an Caint sa Seanscoil Ceathrú Thaidhg

Caint sa Seanscoil Ceathrú Thaidhg

+353 97 88082 / +35387 1251642

dunchaochain1@eircom.net


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *